WhatsApp
Yükleniyor...

Stack (Yığın) ve Queue (Kuyruk) Veri Yapıları

Yazılarımız ve Makalelerimiz.

Anasayfa Blog Blog Stack (Yığın) ve Queue (Kuyruk) Veri Yapıları
17 Ocak 2022, 00:33 0 Yorum 355 Okuma

Stack Veri Yapısı

Belirli bir mantığa göre çalışan bir veri yapısıdır. Last İn Firts Out mantığıyla çalışır. Yani işleme son giren ilk çıkar olarak da açıklanabilir. Bu kısımda birçok örnek düşünülebilir. Örneğin özellikle yazılımcıların evindeki bulaşık yığınları tam bu konuya örnektir. En son kullanılan tabaklar en üstte ilk kullanılan tabaklar ise en alttadır. Yani en alttakiler üsttekiler yıkandıktan sonra yıkanacaktır. E haliyle yazılımcı genellikle üstteki tabakları kullandığı için alttaki tabaklara sıranın gelebilmesi biraz zordur. :) 

Benzer bir şekilde külahta alınmış olan bir dondurma da yığın veri yapısına örnek olarak gösterilebilir. Külaha eklenen en son top, ilk önce yenilmeye başlayacaktır. Sonuç olarak külaha giren son dondurma topu ilk olarak işlenecektir. 

Bilgisayar tarafındaki işlemlerden bir örnek verecek olursak, geri alma (Ctrl+Z) işlemi düşünülebilir. Aslında son işlemi tekrar çalıştırma işlemini gerçekleştirir. 

Stack için push, pop ve peek 3 temel değerdir. Push ekleme işlemini (Ctrl+C) , Pop son işlemi veya değeri fırlatma işlemi (Ctrl+Z), Peek hali hazırda işleme girecek olan işlemi(Ctrl+V) açıklayabilir.

 Stack Php Örnek Uygulaması

Aşağıdaki örnek diziler ile gerçekleştirilmiştir. Java, C# gibi diller de istenirse linkedList arrayList gibi veri yapıları kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
echo "<h3> Stack (Yığın) Örneği: Ekleme Başa Yapılır: İlk Giren Son Çıkar </h3>";
$stack = [25, 35];
echo "Dizinin İlk Hali:";
print_r($stack);
array_unshift($stack, 15);
echo ("Diziden Çıkan Eleman:" . array_pop($stack));
echo "Dizinin Son Hali:";
print_r($stack);
 

Queue Veri Yapısı

İsminden de anlaşılacağı üzere bir kuyruk veri yapısıdır. Bankalardaki sıralar bu konuyu açıklamak için genel bir örnek olarak düşünülebilir. Yani ilk sırayı alan önce işleme girecektir. Aynı mantıkla çalışan bir yapıdır. FIFO First In First Out olarak da bahsi geçen bir çalışma mantığı vardır.

 Queue Php Örnek Uygulaması

echo "<h3> Queue (Kuyruk)  Örneği: Ekleme Sona Yapılır: İlk Giren İlk Çıkar</h3>";
$queue = array();
array_push($queue, 4, 5, 6, 7, 8, 10);
print_r($queue);
echo ("Diziden Çıkan Eleman:" . array_shift($queue));
echo ("Son Eleman: " . $queue[count($queue) - 1]);
 

Okuyucu Yorumları

0 Yorum